Xây dựng Trường Học Hạnh Phúc.

Xây dựng Trường Học Hạnh Phúc.

Hành trình Thay Đổi vì sự phát triển của mỗi học sinh.

Xây dựng Trường Học Hạnh Phúc.

Hành trình Thay Đổi vì sự phát triển của mỗi học sinh.

Có thể là hình ảnh về thực phẩm

Những giọt nước mắt rơi. Những trái tim rung động yêu thương. Nhưng quan trọng là sau đó, bạn có suy nghĩ và hành động hay không ?

HÃY BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH THAY ĐỔI của mình !

Hãy trăn trở để tìm cách đi trên con đường hạnh phúc bạn đã chọn.

Và, chúng ta hãy nói về hạnh phúc hàng ngày, thật nhiều, bạn nhé !

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'BB DAY HỌC BĂNG CẢ YEU THƯƠNG NBKEDU.VN K SCHOO'

Có thể là hình ảnh về Mai Phạm, Thanh Hoa Nguyen và Thanh Huyền, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'SỞ GIÁO DỤC & ĐÃO TẠO HA NỌI TRƯỜNG TIỀU HỌC NGUYỀN BÌNH 0 TAO QUẬN CẦU GIẤY TRƯƠNG THCS&THPT NGUYEN BÌNH AO TẠO QUẬN TÂY HỒ HỘI THẢO XÂY DỰNG Trường học Hạnh Phúc Î THAY ĐỔI vÌ MÃI HỌC SINH HÁT Trường Nguyễ…n Nguyer #NBK #Truongh'

 

Bài viết liên quan