TIÊU HỌC PHÚ THƯỢNG TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

Trước tình hình dịch Covid-19 có những  diễn biến phức tạp, Ban giám hiệu trường Tiểu học Phú Thượng đã tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

           Toàn bộ các thành viên của nhà trường: cán bộ, giáo viên.., đặc biệt là lực lượng đảm bảo an ninh trường học, các bậc CMHS và học sinh đều nhận được thông báo trực tiếp hoặc thông qua tin liên lạc điện tử, tin nhắn trên nhóm zalo của lớp; thông tin trên website, trang fanpage của Trường về diễn biến của dịch và các biện pháp tăng cường phòng chống dịch trong tình hình mới.

           Cán bộ Y tế của Trường đã đi tới từng lớp nhắc nhở và yêu cầu học sinh đeo khẩu trang từ trường về nhà, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Các biện pháp phòng chống dịch của Nhà trường đã và tiếp tục được triển khai trong thời gian tới:​ ​

- Tăng cường các hình thức thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; 

- Thực hiện tốt thông điệp 5K.

- Tuyên truyền, nhắc nhở PHHS và HS đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà;

- Kiểm tra khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn;

- Khử khuẩn trường, lớp, đồ dùng... thường xuyên;

- Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thường xuyên;

- Không tụ tập đông người; giữ khoảng cách;

- Khai báo y tế (cài đặt ứng dụng Bluezone).

        Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, Nhà trường đề nghị các bậc CMHS, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và học sinh tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan chức năng và Nhà trường trong thời gian tới.

Bài viết liên quan