THÔNG BÁO

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỬ NGHIỆM LẦN 2

Kính gửi: Các bậc PHHS có con tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 thời gian thử nghiệm hệ thống lần 2 (diện rộng) như sau: 

- Ngày 25/6/2021: PHHS đăng nhập trang: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ để đăng ký thử nghiệm. 

Nhà trường có Bộ phận hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tại trường để hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, hỗ trợ CMHS trong quá trình triển khai. 

- Bộ phận hỗ trợ: 
Cô giáo Thân Bùi Thu Phương: 0384467259
Cô giáo Nguyễn Hiền Phương: 0386232953

Trân trọng!

Dưới đây là video hướng dẫn

 https://youtu.be/tk3q8PjeXKo?t=13

 

 

Bài viết liên quan