THÔNG BÁO: TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/5/2021

TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/5/2021

Trước tình hình diễn biến phúc tạp của dịch bềnh Sở giáo dục và đào tạo gửi thông báo 112/CTTT cho học sinh trên thành phố Hà Nội tạm dừng đến trường  để chuẩn bị công tác phòng dịch từ ngày 04/5/2021.

Học sinh tạm dừng đến trường, học tại nhà và tiếp tục học online cho đến khi có thông báo mới.

Bài viết liên quan