THÔNG BÁO CỦA UBND QUẬN TÂY HỒ

Thông báo số 643/UBND-VP  của UBND quận Tây Hồ  về việc thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND ngày 2/5/2021 - UBND Thành phố, về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Bài viết liên quan