Phát động cuộc thi tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2021

Trường Tiểu học Phú Thượng phát động cuộc thi tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2021

                Thực hiện công văn số 217/PGDĐT Tây Hồ về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi", ngày 06/10/2021, trong khuôn khổ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề: "Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19", trường Tiểu học Phú Thượng phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi" nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021).

Cuộc thi được triển khai nhằm tuyên truyền, khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, cuộc thi nhằm đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; khai thác lợi thế của các phương thức tuyên truyền trực quan sinh động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số để tăng tính lan tỏa của thông tin, hướng tới các đối tượng khác nhau; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, nhất là thế hệ trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trường Tiểu học Phú Thượng triển khai Cuộc thi đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia. Hi vọng tập thể nhà trường sẽ lan tỏa, góp phần tuyên truyền sâu rộng về những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Link tham dự cuộc thihttps://biencuongtoquoc.vn/#/

Bài viết liên quan