KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ (19/5/1890-19/5/2021)

Hướng đến kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2021), Chúng ta nhớ lại hình ảnh Người Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam! Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa lớn của thế giới.

Hướng đến kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2021), Chúng ta nhớ lại hình ảnh Người Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam! Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa lớn của thế giới.

Cả cuộc đời của Người chỉ lo cho dân, cho nước. Người tâm niệm: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”,

Người là hiện thân của khát vọng đấu tranh giành độc lập dân tộc, hạnh phúc cho con người, đúng như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, sáng chói mà không gây choáng ngợp, gặp lần đầu mà như thân thuộc từ lâu”.

Nhớ về Bác! Với lòng biết ơn vô hạn, Cô trò trường Tiểu học Phú Thượng cùng ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng, chăm lo cho dân tộc Việt Nam của Bác Hồ Chí Minh qua tư liệu Lịch sử nhé!

https://www.facebook.com/100057635012057/videos/pcb.225626199368546/939998786569486

Bài viết liên quan