KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA OLYMPIC TIẾNG ANH TOÀN CẦU KLG CONTEST 2021

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA OLYMPIC TIẾNG ANH TOÀN CẦU KLG CONTEST 2021

🥳🎉💐Chúc mừng 2 bạn Trần Minh Duy và Trần Quỳnh Như đã có kết quả cao trong vòng Chung kết Quốc gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh toàn cầu KGL Contest 2021 🥳🎉💐

Có thể là hình ảnh về văn bản

Bài viết liên quan