KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC HÈ 2021

KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC KÈ 2021

Chúc mừng 8 bạn đã nhận giải thưởng từ FMO - Kỳ thi Olympic Toán học Hè 2021. 

Chúc mừng các con và gia đình! 

Cảm ơn các con vì tinh thần học tập "Ngừng đến trường chứ ko ngừng học"

 

Bài viết liên quan