Bài giảng điện tử: Môn Tập đọc - Bài : Đi học

Hương rừng thơm đồi vắng 
Nước suối trong thầm thì 
Cọ xoè ô che nắng 
Râm mát đường em đi.....

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hương rừng thơm đồi vắng 
Nước suối trong thầm thì 
Cọ xoè ô che nắng 
Râm mát đường em đi. 

Hôm qua em tới trường 
Mẹ dắt tay từng bước 
Hôm nay mẹ lên nương 
Một mình em tới lớp 
Chim đùa reo trong lá 
Cá dưới khe thì thào 
Hương rừng chen hương cốm 
Em tới trường hương theo. 

Trường của em be bé 
Lẳng lặng giữa rừng cây 
Cô giáo em tre trẻ 
Dạy em hát rất hay 
Hương rừng thơm đồi vắng 
Nước suối trong thầm thì 
Cọ xoè ô che nắng 
Râm mát đường em đi. 

Hương rừng thơm đồi vắng 
Nước suối trong thầm thì 
Cọ xoè ô che nắng 
Râm mát đường em đi. 

Hôm qua em tới trường 
Mẹ dắt tay từng bước 
Hôm nay mẹ lên nương 
Một mình em tới lớp 
Chim đùa reo trong lá 
Cá dưới khe thì thào 
Hương rừng chen hương cốm 
Em tới trường hương theo.

Bài viết liên quan