Bài giảng điện tử: Làm quen với Internet

Làm quen với Internet

Tài liệu đính kèm: Tải về

•Rất nhiều máy tính trên thế giới kết nối với nhau tạo thành mạng máy tính.

•Mạng máy tính lớn nhất trong số đó được gọi là Internet (hay còn gọi là mạng toàn cầu).

•Dùng máy tính kết nối Internet giúp em đọc báo, tìm kiếm thông tin, xem phim, gửi thư, liên lạc với bạn bè…

•Rất nhiều máy tính trên thế giới kết nối với nhau tạo thành mạng máy tính.

•Mạng máy tính lớn nhất trong số đó được gọi là Internet (hay còn gọi là mạng toàn cầu).

•Dùng máy tính kết nối Internet giúp em đọc báo, tìm kiếm thông tin, xem phim, gửi thư, liên lạc với bạn bè…

Bài viết liên quan