NGÀY ĐẦU TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

Hôm nay, ngày 1/7/2022, Trường TH Phú Thượng đã chuẩn bị đầy đủ CSVC, nhân sự, tích cực hỗ trợ PHHS đăng ký Tuyển sinh trực tuyến. 

Phụ huynh có thể đăng kí theo hình thức trực tuyến thông qua cổng thông tin tuyển sinh, địa chỉ: http://tsdaucap. hanoi.gov.vn tại gia đình hoặc đăng ký trực tuyến tại nhà trường. 

Thời gian tuyển sinh được áp dụng thống nhất trên toàn thành phố: Từ 01/7 đến 03/7/2022. 

Chào mừng các bạn nhỏ sinh 2016 đến với mái trường TH Phú Thượng.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

.