Triển khai thực hiện Đề án"Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính

Triển khai thực hiện Đề án"Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính 

Tài liệu đính kèm: Tải về

Triển khai thực hiện Đề án"Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả" lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Tây Hồ

Bài viết liên quan