Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo nổ trong trường học

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo nổ trong trường học

Bài viết liên quan