Rà soát, xây dựng kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2021-2022

Nhằm chủ động xây dựng những giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 và chuẩn bị điều kiện năm học 2021-2022, triển khai chương trình GDPT 2018 lớp 2, lớp 6 trong tình hình dịch bệnh  Covid-19 đang diễn ra phức tạp, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiểu học, THCS thực hiện tốt một số nội dung:

 

Bài viết liên quan