Hồ sơ đăng ký lớp BD tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hồ sơ đăng ký lớp BD tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
1. Nộp kèm 02 ảnh (3x4) (để trong phong bì, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào lưng ảnh); 

2. 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp ĐH /CĐ/TC và Bảng điểm  (có phô tô công chứng), 

3. 01 bản photo công chứng Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự nghiệp giáo dục