"Bến đỗ" mới của các loại rác thải

"Bến đỗ" mới của các loại rác thải

Chương trình phân loại, thu gom và tái chế vỏ hộp sữa do Tetra Pak phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở TN&MT cùng các đối tác tiếp tục được triển khai với nhiều kết quả tích cực.