27/04/18  TÀI NGUYÊN NHẠC  1013
HÀNH KHÚC ĐỘI - PHONG NHÃ
 27/04/18  TÀI NGUYÊN NHẠC  1067
THU HÀ NỘI - CAO MINH
 27/04/18  TÀI NGUYÊN NHẠC  1849
EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG - MỘNG LAN
 27/04/18  TÀI NGUYÊN NHẠC  1124
TIẾN VÈ HÀ NÔI - VĂN CAO
 27/04/18  TÀI NGUYÊN NHẠC  1284
Hát mừng thành phố ngàn năm - Lê Việt
 18/04/18  TÀI NGUYÊN NHẠC  1815
Gặp nhau dưới trời thu Hà NộiKhăn quàng đỏ rực trong nắng vàng tươi...