Tập huấn điều tra và cập nhật số liệu PCGD, XMC năm 2021 trực tuyến

Ngày 30/9/2021 Phòng GDĐT tổ chức chuyên đề điều tra và cập nhật số liệu PCGD, XMC năm 2021 trực tuyến. Đến dự và chỉ đạo bổi tập huấn Có Đ/c Trần Thị Hương, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng GDĐT; chuyên viên phụ trách PCGD, XMC; Lãnh đạo các trường và trên 80 cán bộ làm công tác điều tra nhập dữ liệu phổ cập..

Trong hội thảo, đ/c Nguyễn Thị Minh Phương hướng dẫn công tác điều tra và khớp số liệu, các mốc thời gian cập nhật hệ thống, báo cáo số liệu,...

Đ/c Trần Thị Hương có ý kiến chỉ đạo về việc hoàn thành và khớp số liệu báo cáo và yêu cầu đạt PCGD mầm non trẻ 5 tuổi, PCGD tểu học và THCS mức độ 3, Xóa mù chữ mức độ 2.như năm học trước.

Đ/c Đỗ Minh Tuấn Hướng dẫn các cập nhật hệ thống, các lỗi cần tránh, hướng dẫn cách làm nhanh và hiệu quả.

Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp.

Bài viết liên quan