31/08/18  Chuyên môn  1953
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC    LĐHĐ, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH THÁNG 8 NĂM 2018    
 09/03/18  Chuyên môn  1292
Giờ học thực tế trong vườn trường, mong rằng các bạn lớp 4A6 sẽ có cảm hứng sáng tạo trong bài văn của mình.