12/05/21  Tin của trường  294
Năm học 2021 - 2022, trường Tiểu học Phú Thượng tiếp tục tuyển sinh lớp Song ngữ Tiếng Pháp học chương trình chính khóa
 28/06/19  Tin của trường  1341
Trường tiểu học Phú Thượng thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020
 27/06/19  Tin của trường  958
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020
 25/06/19  Tin của trường  858
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Phú Thượng, năm học 2019 - 2020
 09/05/19  Tin của trường  1601
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP SONG NGỮ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020
 09/05/19  Tin tức - Sự kiện  1089
CHI TIẾT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG NĂM HỌC 2019-2020 THEO CÔNG VĂN CỦA SỞ GD HÀ NỘI