THÔNG BÁO VỀ ĐỀ ÁN BƠI

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 6400 người bị đuối nước, trong đó hơn 50% là trẻ em và trẻ vị thành niên. Trung bình, mỗi năm nước ta có khoảng 3.500 trẻ bị chết đuối, nghĩa là có khoảng 9 trẻ tử vong do đuối nước mỗi ngày. Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 phê duyệt "Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, giai đoạn 2016-2020".

 

 

Bài viết liên quan