THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tuyển sinh lớp 1 chương trình Song ngữ Tiếng Pháp năm học 2020 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ TIẾNG PHÁP

 NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện công văn số 1636/SGDĐT-QLT ngày 29/05/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trong khuôn khổ Chương trình Tiếng Pháp song ngữ năm học 2020 - 2021, trường Tiểu học Phú Thượng xin thông báo tuyển sinh lớp 1, chương trình song ngữ Tiếng Pháp như sau:

  1. Đối tượng và phương thức:
  1. Đối tượng
  • Đối tượng sinh năm 2014, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Hà Nội
  • Đơn đăng kí nguyện vọng, theo mẫu của nhà trường
  • Giấy khai sinh có công chứng và hộ khẩu photo
  1. Phương thức: Xét tuyển
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1 lớp 35 học sinh
  2. Quy trình tuyển sinh lớp song ngữ Tiếng Pháp:

 

TT

Thời gian

Nội dung công việc

1.

Từ 1/6 đến 1/7/2020

Tiếp nhận đơn tại phòng bảo vệ nhà trường

2.

Ngày 24/07/2020

Niêm yết danh sách học sinh dự tuyển lớp Tiếng Pháp năm học 2020-2021

3.

Ngày 25/07/2020

Tổ chức thi tuyển lớp song ngữ Tiếng Pháp (theo hướng dẫn của Sở GD& ĐT)

4.

Ngày 29/07/2020

Công bố danh sách trúng tuyển năm học 2020-2021 (theo danh sách xét duyệt của Sở GD&ĐT)

5.

Ngày 01-02/08/2020

(dự kiến)

Cha mẹ HS đến trường làm thủ tục nhập học cho con.

Hồ sơ gồm có:

Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường)

Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)

Hộ khẩu (bản photo để nộp, bản gốc để đối chiếu)

 Do ảnh hưởng của dịch CoVid 19 nên năm học 2020-2021, thời gian tuyển sinh lớp Pháp sẽ bị chậm lại, nhà trường không thu bất kỳ một khoản lệ phí nào. 

Mọi thông tin tuyển sinh xin liên hệ hội đồng tuyển sinh lớp Pháp, số điện thoại :0948910309

Trân trọng!

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Bài viết liên quan