THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020

TB Song ngữ tiếng Pháp.doc

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ TIẾNG PHÁP 

NĂM HỌC 2019 - 2020

* Thời gian: Ngày 29/6/2019 kiểm tra đầu vào lớp 1 Chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Yêu cầu đi dự tuyển:   

+ 8h kém 15 học sinh dự tuyển có mặt tại trường, PHHS nhận phiếu ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh của học sinh (HS cầm phiếu lên phòng dự tuyển và PHHS ra về)

+ Khi đi dự tuyển HS cần mang theo bút chì, hộp bút màu (có từ 6 đến 12 màu)

+ 11h PHHS đón con tại cổng trường

* Ngày 02/7/2019: Công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 song ngữ tiếng Pháp năm học 2019 – 2020

* Từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019: Nhận hồ sơ nhập học vào lớp 1 Chương trình song ngữ tiếng Pháp.

 

Bài viết liên quan