THÔNG BÁO THU HỒ SƠ ĐÃ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN Năm học 2020 - 2021

 Trường Tiểu học Phú Thượng thông báo kế hoạch, thời gian thu và đối khớp hồ sơ đã tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2020 - 2021

 

UBND QUẬN TÂY HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tây Hồ, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO THU HỒ SƠ ĐÃ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Năm học 2020 - 2021

 

 Trường Tiểu học Phú Thượng thông báo kế hoạch, thời gian thu và đối khớp hồ sơ đã tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

  1. THỜI GIAN

Từ 8h00 đến 11h30’ các buổi sáng thứ năm, sáu, bảy (ngày 13, 14, 15/8/2020).

II. ĐỊA ĐIỂM

Phòng học lớp 2A1, 2A2, 2A3, 2A4 (tầng 1 dãy nhà 3 tầng - Nhà C).

III. HỒ SƠ GỒM CÓ

- Giấy nhập học năm học 2020 - 2021 được in từ hệ thống tuyển sinh đầu cấp và Đơn đăng kí xét tuyển vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 (theo mẫu của nhà trường).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm bản chính để đối chiếu).

-  Bản photo sổ hộ khẩu (không công chứng, kèm bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an phường.

       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            (đã ký)

                    Lê Thị Bính

 

 

Bài viết liên quan