NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

"Ngày hội hiến máu tình nguyện - Khối cán bộ, công chức, viên chức"

"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" - Với tinh thần ấy, hôm nay 29-5-2020, các cô giáo trường Tiểu học Phú Thượng đã tham gia hiến máu tại "Ngày hội hiến máu tình nguyện - Khối cán bộ, công chức, viên chức"

 

 

Bài viết liên quan