NGÀY ĐI HỌC ĐẦU TIÊN

Sau thời gian nghỉ dịch các bạn học sinh đã quay trở lại trường học.

Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ dịch "dài nhất lịch sử" của các bạn học sinh. Kỳ học đặc biệt, chúc các con học sinh luôn khỏe, chăm ngoan học giỏi, luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng và khi đến trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của các bạn học sinh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và giày

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, giày, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Bạn nào quên đeo khẩu trang đều được các cô nhắc nhở và phát khẩu trang mới

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Các bạn học sinh chào cờ tại lớp học của mình

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Các bạn không quên thường xuyên rửa tay đúng các bước 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Buổi trưa các bạn ăn bán trú

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Bài viết liên quan