KỀ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-GD&ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

 Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường,  trường Tiểu học Phú Thượng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020...

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan