KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019 TIÊU HỌC PHÚ THƯỢNG

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019 TIÊU HỌC PHÚ THƯỢNG

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ  Kế hoạch số 26/KH-GD&ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 - 2019;

Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường, trường tiểu học Phú Thượng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 như sau:

I. Mục đích - yêu cầu:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.

3. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Ba tăng - ba giảm”.

4. Duy trì đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng; Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

6. Thực hiện dân chủ công khai trong công tác tuyển sinh, tuyệt đối không gây khó dễ cho học sinh.

II. Nội dung:

1. Quy định đối tượng tuyển sinh:

Toàn thể trẻ em đang cư trú trên địa bàn phường có ngày tháng năm sinh từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 có hộ khẩu thường trú tại phường Phú Thượng.

2. Địa bàn tuyển sinh:

Tuyển sinh toàn bộ trẻ em trên địa bàn Phường.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Tổng số trẻ: 456

- Số lớp 1: 10 lớp

- Số lớp toàn trường: 37

4. Xây dựng ban chỉ đạo - tổ chức và kiểm tra công tác tuyển sinh:

a) Ban chỉ đạo:

- Bà Lê Thị Bính - Hiệu trưởng: Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó hiệu trưởng: Phó ban

- Bà Nguyễn Thu Hà - Chủ Tịch Công đoàn: Phó ban - Thư ký

b) Hội đồng tuyển sinh:

1. Bà Lê Thúy Hồng - Kế toán

2. Bà Lê Thị Thắng - Thủ quỹ

3. Bà Nguyễn Thu Hương - Giáo viên

4. Bà Trần Thị Thanh - Giáo viên

5. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giáo viên

6. Bà Thân Bùi Thu Phương - Giáo viên

7. Bà Nguyễn Thị Thu Mai - NV Y tế

8. Bà Nguyễn Thị Hiền Phương - Giáo viên

9. Bà Công Thị Ngâm - Giáo viên

10. Bà Đặng Thu Hà - Giáo viên

c) Tổ chức tuyển sinh đúng quy định:

- Nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019 trong Hội đồng sư phạm nhà trường để mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều biết và có kế hoạch thực hiện.

- Tuyên truyền trong Hội cha mẹ học sinh nhà trường.

- Tuyên truyền trên loa truyền thanh phường và niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh ở bảng tin nhà trường.

- Thông báo công khai các bước tuyển sinh trực tuyến để PHHS biết và thực hiện đúng quy định.

* Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 1/7/2018 đến ngày 3/7/2018: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến (trên mạng, chưa nộp hồ sơ).

- 4/7/2018 đến 12/7/2018: Tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018:  Tuyển sinh trực tiếp.

- Từ 20/7 đến 22/7/2018: Tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu (nếu còn).

- 19/7/2018: Báo cáo sơ bộ công tác tuyển sinh năm học 2017 - 2018

- 23/7/2018: Báo cáo chính thức công tác tuyển sinh năm học 2017 - 2018.

d) Quy định về hồ sơ tuyển sinh:

- Giấy khai sinh bản sao có công chứng. Hộ khẩu phô tô. (Nhà trường giữ).

- Giấy khai sinh gốc và hộ khẩu gốc (để đối chiếu).

- Đơn xin vào lớp 1 (mẫu do nhà trường phát hành).

5. Chuẩn bị bổ sung cơ sở vật chất, hồ sơ, văn bản chỉ đạo công tác tuyển sinh:

- Nhà trường kiểm tra rà soát các phòng học, bảng chống lóa, tủ tài liệu, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên; đèn chiếu sáng đảm bảo tỷ lệ trên lớp đạt yêu cầu. Phòng học đảm bảo đúng quy cách, đúng yêu cầu.

- Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh.

- Mẫu đơn tuyển sinh teo quy định của phòng GD&ĐT

- Hồ sơ lưu trữ, cập nhật công nghệ thông tin công tác tuyển sinh.

6. Chuẩn bị tốt cho phụ huynh và học sinh tham gia tuyển sinh:

Nhà trường chuẩn bị các nội dung tuyên truyền cho mọi phụ huynh có con vào lớp 1 chuẩn bị tâm thế cho trẻ chuẩn bị vào học với nội dung phong phú, đầy đủ.

7. Chuẩn bị lực lượng cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia tuyển sinh:

- Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng tuyển sinh được họp và phân công trách nhiệm rõ ràng. Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất cho tuyển sinh.

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm cùng tuyên truyền cho công tác tuyển sinh.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Phân công nhiệm vụ:

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh thực hiện nhiệm vụ.

- Ban tuyển sinh có trách nhiệm: hướng dẫn, giúp đỡ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến; Giúp cha mẹ học sinh đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh thành công đến hết ngày 18/07/2018; tiếp nhận kiểm tra hồ sơ tuyển sinh và đối khớp - ghi kết quả đối khớp và chịu trách nhiệm với kết quả đối khớp. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên. Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Thư ký và văn phòng có trách nhiệm cập nhật thông tin học sinh vào hệ thống công nghệ thông tin nhà trường.

- Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm đôn đốc, giám sát công tác tuyển sinh.

2. Lịch thực hiện:

 

Thời gian

Người thực hiện

Nội dung

Ghi chú

09/5/2018

Hiệu trưởng

Dự Hội nghị thông qua Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018

 

25/5/2018

Ban chỉ đạo

Hoàn thành cấp mã số tuyển sinh trực tuyến cho HS lớp 6.

 

1/6/2018

HĐTS

Tham mưu với UBND Phường thông tin tới cha mẹ học sinh chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh.

 

1/7/2018 - 3/7/2018

HĐTS, PHHS

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1

 

4/7/2018 - 12/7/2018

HĐTS

Tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

 

13/7/2018 - 18/7/2018

HĐTS

Tuyển sinh trực tiếp

 

18/7/7 - 20/7/2018

HĐTS

Tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

 

19/7/2018

HĐTS

Báo cáo sơ bộ công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

 

23/7/2018

HĐTS

Báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

 

 

3. Chế độ thông tin báo cáo:

- Ngày 19/7/2018: Gửi báo cáo sơ bộ công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

-  Ngày 23/7/2018: Gửi báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

Với nội dung kế hoạch trên, yêu cầu mọi tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc./.

i nhận:

     - Phòng GD&ĐT; (để b/c)

     - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Bính

Bài viết liên quan