Hoạt động hè của Liên đội trường Tiểu học Phú Thượng

Chương trình học tập lớp Ban chỉ huy Liên đội Tiểu học khóa 84 tại Trường Lê Duẩn.

Bạn Nguyễn Đăng Khoa lớp 5A4 trường tiểu học Phú Thượng cùng các bạn trong BCH Liên đội các trường đang tham gia học tập lớp Ban chỉ huy Liên đội Tiểu học khóa 84 tại Trường Lê Duẩn. 

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động thăm quan học tập tại Bảo tàng Dân tộc học.