THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỬ NGHIỆM HẾ THỐNG ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2018 - 2019

Thông báo về việc thử nghiệm hế thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2018 - 2019

Thông báo về việc thử nghiệm hế thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2018 - 2019

Lịch thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6: Từ ngày 16/6/2018 đến hết ngày 18/6/2018.

Lưu ý, kết quả đăng ký thử nghiệm sẽ bị hủy bỏ trước khi đăng ký chính thức.

Bài viết liên quan