Chào đón năm học mới 2019 - 2020

Tùng ... tùng ... tùng ... tùng

...tiếng trống khai trường đã điểm, một năm học mới bắt đầu....

Tiếng trống khai trường đã điểm, một năm học mới bắt đầu với những thách thức và thành công mới. 

Chúc năm học mới 2019 – 2020 trường Tiểu học Phú Thượng thân yêu của chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi tất cả các mục tiêu.

 

Nhà giáo Lê Thị Bính - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường

 

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Bình đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước

 

Nhà giáo Lê Thị Bính thay mặt Hội quyến học gửi phần quà khích lệ đối với các bạn HS có hoàn cảnh khó khăn

 

Bài viết liên quan