Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

Năm học 2017-2018 là năm học toàn ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

Năm học 2017-2018 là năm học toàn ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ. Tại Lễ tuyên dương khen thưởng cuối năm học ngành đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017-2018

1. Về quy mô, mạng lưới trường học

Thực hiện đề án “Phát triển mạng lưới trường học giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030” quy mô, mạng lưới trường học trên địa bàn quận tiếp tục được phát triển.

Toàn quận hiện có 54 trường, trong đó có 25 trường công lập, tăng 01 trường so với năm học trước. Tổng số học sinh 28.052 tăng 2027 so với năm học trước. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 21, đạt tỉ lệ 84,4%, tăng 02 trường so với năm học trước, trong đó có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2 tăng 2 trường so với năm học trước và là 1 trong 4 quận huyện có tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đứng đầu Thành phố.

2. Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Năm học 2017-2018 số viên chức giáo viên còn thiếu so với chỉ tiêu giao là 51 chiếm tỉ lệ 3,7%, trong đó cấp THCS thiếu 2, chiếm tỉ lệ 0,51%, cấp tiểu học thiểu 15, chiếm tỉ lệ 3,42%, cấp học mầm non thiếu 34, chiếm tỉ lệ 6,55%. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để đủ về số lượng giáo viên theo chỉ tiêu biên chế, nhưng với số lượng giáo viên hợp đồng quá lớn, chiếm tới 10,56%, cá biệt các trường như THCS Đông Thái, THCS Phú Thượng có tới hơn 25%, mầm non An Dương có tới 26% giáo viên hợp đồng trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao, việc ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

 

3. Về chất lượng giáo dục

Tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp Thành phố, học sinh Tây Hồ đạt 118 giải, tăng 13 giải so với năm học trước, trong đó có 16 giải nhất, 38 giải nhì, 53 giải ba. 

Xếp loại chất lượng giáo dục các trường có kết quả sau:

Cấp học tiểu học: Xếp thứ nhât: tiểu học Xuân La, Xếp thứ hai: tiểu học Đông Thái; Xếp thứ ba: tiểu học Chu Văn An; Xếp thứ tư: tiểu học Quảng An; Đồng xếp thứ 5: tiểu học Phú Thượng, tiểu học An Dương; Xếp thứ 6: tiểu học tiểu học Tứ Liên; Xếp thứ 7 tiểu học Nhật Tân.

    

 

      Trên đây là một số kết quả đạt được của các trường trên địa bàn Quận, báo cáo chi tiết mời quý vị tham khảo nội dung tài liệu được đính kèm.

        Trân trọng!

Bài viết liên quan