28/06/19  Tin của trường  144
Trường tiểu học Phú Thượng thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020
 27/06/19  Tin của trường  48
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020
 25/06/19  Tin của trường  31
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Phú Thượng, năm học 2019 - 2020
 11/06/19  Tin của trường  111
Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-GD&ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020; Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường,  trường Tiểu học Phú Thượng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020...
 15/05/19  Tin của trường  69
Một số hình ảnh buổi bán trú của các con học sinh.
 09/05/19  Tin của trường  163
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP SONG NGỮ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020