TỰ TIN THỂ HIỆN ĐAM MÊ

Dù mới tập múa nhưng bạn Vân Ngọc đã tự tin thể hiện tài năng của mình trước toàn trường!