Tin học lớp 5 - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

Nội dung bài học tuần này:
Bài tập luyện tập: HS sử dụng các câu lệnh cô hướng dẫn trong bài để thực hành các hình vẽ.
Lưu ý: 
- Nếu HS chưa có máy tính, khi quay trở lại học cô và các bạn HS sẽ cùng luyện tập và thực hành.
- HS thuộc cấu trúc câu lệnh lặp lồng nhau: Repeat m[Repeat n[<các câu lệnh>]]