Tin học lớp 3 - Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản

Bài tập: 
- Bài 3 (trang 79,80-SGK)
- Soạn 1 đoạn văn có chủ đề "Kể lại câu chuyện mà em thích" rồi trình bày cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề cho phù hợp.