DANH SÁCH HỌC SINH THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ XV - NĂM HỌC 2017 - 2018

DANH SÁCH HỌC SINH THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ XV - NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

DANH SÁCH HỌC SINH THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ XV - NĂM HỌC 2017 - 2018

Học sinh tham gia thi vào ngày 24 tháng 3 năm 2018 tại Tiểu học Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội.

Bài viết liên quan