28/06/19  Tin của trường  1271
Trường tiểu học Phú Thượng thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020
 27/06/19  Tin của trường  907
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020
 25/06/19  Tin của trường  813
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Phú Thượng, năm học 2019 - 2020
 09/05/19  Tin của trường  1503
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP SONG NGỮ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020
 09/05/19  Tin tức - Sự kiện  1039
CHI TIẾT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG NĂM HỌC 2019-2020 THEO CÔNG VĂN CỦA SỞ GD HÀ NỘI
 06/05/19  Tin của trường  877
Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 6400 người bị đuối nước, trong đó hơn 50% là trẻ em và trẻ vị thành niên. Trung bình, mỗi năm nước ta có khoảng 3.500 trẻ bị chết đuối, nghĩa là có khoảng 9 trẻ tử vong do đuối nước mỗi ngày. Thủ tướng chính ...